भिमाद सञ्चार  तनहुँ २०८० जेष्ठ १७ तनहुँ जिल्लाको भिमाद नगरपालिका वडा न ६ ले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वडाले गत आर्थिक बर्षको प्रगति समिक्षा तथा चालु बर्षको