समाचार

भिमाद सञ्चार तनहुँ २०८० २७ भिमाद । तनहूँका निजी ल्यावहरुले डेगीं परिक्षणमा बिरामीसग लिन पाउने शु्ल्कमा एकरुपता ल्याउन अधिकतम मुल्य निर्धारण गरिएको छ । तनहूँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको